Ασκήσεις ουσάκ 6χορδα

[1235][18)
[1235][68)
[1235][58) 2 χορδες
[1235][483) και τριτες
[5321](86)

[5321](86)
[6421](86)
[64321](86)
[65321](86) γκλισάντο

[23456][4321](42)
[123454321](43) τεχνική Χιώτη
[65421](86)

όλες με στυλ Μπέμπη
όλες κλέψιμο με 2 δάκτυλα

5Κ7 7Κ παράδειγμα: και τι δεν κανω, αγάπη μου επικίνδυνη

Browse Archives

Related Posts