Σεχνάζ Σεμάι του Νικολάκη

Για μελέτη εδώ! TrikKey

Σεχνάζ Σεμάι του Νικολάκη ( 1915) (ρυθμός ακσάκ σεμάι 10/8)

Cretan Music Group Sydney

Browse Archives

Related Posts