08

Για μελέτη εδώ! TrikKey

08.

Μάθημα στο Τρίκχορδο


3A 3ω 33 1ΒΓΑ' (6ηχα)Αξιολόγηση μουσικών ακουστικών ικανοτήτων - TriKhordo Cocktail Party Effect

“Cocktail Party Effect” Barry Truax (Simon Fraser University)

Ικανότητα απομόνωσης ήχου ενδιαφέροντος σε low-fi ηχητικό περιβάλλον

Browse Archives

Related Posts