13

Για μελέτη εδώ! TrikKey

13.

Μάθημα στο Τρίκχορδο


1ΓΓ' 2Γ 4Γ'Αξιολόγηση μουσικών ακουστικών ικανοτήτων - TriKhordo Cocktail Party Effect

“Cocktail Party Effect” Barry Truax (Simon Fraser University)

Ικανότητα απομόνωσης ήχου ενδιαφέροντος σε low-fi ηχητικό περιβάλλον

Browse Archives

Related Posts