19

Για μελέτη εδώ! TrikKey

19.

Μάθημα στο Τρίκχορδο


7Γ' 6Γ' 6Γ' 5Γ'Αξιολόγηση μουσικών ακουστικών ικανοτήτων - TriKhordo Cocktail Party Effect

“Cocktail Party Effect” Barry Truax (Simon Fraser University)

Ικανότητα απομόνωσης ήχου ενδιαφέροντος σε low-fi ηχητικό περιβάλλον

Browse Archives

Related Posts