26

Για μελέτη εδώ! TrikKey

26.

Μάθημα στο Τρίκχορδο


62 52 3Γ 1Γ' ίδιο με 25Αξιολόγηση μουσικών ακουστικών ικανοτήτων - TriKhordo Cocktail Party Effect

“Cocktail Party Effect” Barry Truax (Simon Fraser University)

Ικανότητα απομόνωσης ήχου ενδιαφέροντος σε low-fi ηχητικό περιβάλλον

Browse Archives

Related Posts