40

Για μελέτη εδώ! TrikKey

40.

Μάθημα στο Τρίκχορδο


33 44 55 66 77 55 ή αλλιώς G 531 Ντο τζιβαέρι Σολ+



Αξιολόγηση μουσικών ακουστικών ικανοτήτων - TriKhordo Cocktail Party Effect

“Cocktail Party Effect” Barry Truax (Simon Fraser University)

Ικανότητα απομόνωσης ήχου ενδιαφέροντος σε low-fi ηχητικό περιβάλλον

Browse Archives

Related Posts