50

Για μελέτη εδώ! TrikKey

50.

Μάθημα στο Τρίκχορδο


4Γ' 3Γ' 2Γ' 3 | 2Γ' 1Γ' 7Γ' 1 | (7Γ' κλπ)Αξιολόγηση μουσικών ακουστικών ικανοτήτων - TriKhordo Cocktail Party Effect

“Cocktail Party Effect” Barry Truax (Simon Fraser University)

Ικανότητα απομόνωσης ήχου ενδιαφέροντος σε low-fi ηχητικό περιβάλλον

Browse Archives

Related Posts