Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία

Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία - μάθημα

Μάθημα στο Τρίκχορδο